FORMADORES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO – Barcelona –

Descripción de la oferta

Job description

DOCENT CURS «EINES DE GESTIÓ DEL SÒL. SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA AMB SOFTWARE (GVSIG)» – IMPRESCINDIBLE: TITULACIÓ UNIVERSITàRIA. EXPERIèNCIA PROFESSIONAL NO DOCENT EN L’àMBIT RELACIONAT AMB LA FORMACIÓ A IMPARTIR. FORMACIÓ METODOLòGICA I/O EXPERIèNCIA DOCENT CONTRASTADA RELACIONADA AMB L’ESPECIALITAT. NIVELL C DE CATALà. TASQUES: PREPARACIÓ I IMPARTICIÓ DEL CURS. CONDICIONS: CONTRACTE TEMPORAL APROX. 3 MESOS MESOS, HORARI MATINS (242H TOTAL), SALARI 37,59¤/HORA.
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 092022018651 En caso de estar interesado/a en esta oferta de trabajo debe enviar un correo electrónico a la OFICINA DE TREBALL DE LESSEPS [email protected] indicando el número de la oferta 09-2022-18651, sus datos identificativos (nombre y documento de identidad), sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y currículum vitae..

Para acceder al detalle de la oferta haga click aquí

Requisitos

Education level Bachelor or equivalent level

✅ Número de puestos: | Immediate start

Localidad: Barcelona –
País: Spain

➡️ Inscríbete en esta oferta