Generalitat Valenciana: 1597 plazas para Secundaria, FP, EOI, Música y Artes Escénicas (proceso estabilización empleo temporal)

Convocatoria de proceso de estabilización excepcional para cubrir 1597 plazas para los Cuerpos de Secundaria, FP, EOI, Música y Artes Escénicas en la Generalitat Valenciana.

Proceso selectivo

Concurso-Oposición

Tipo de Acceso

Turno libre

Plazas

Procedimiento selectivo de concurso oposición para el ingreso en los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos de Música y Artes Escénicas y profesores de Música y Artes Escénicas: 1597 plazas.

Plazas convocadas por cuerpo

Cos docentAccés lliureReserva diversitat funcional
10%
Total
Professors d’Ensenyament Secundari1.3511501.501
Professors especialistes en sectors singulars de la Formació Professional61768
Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes516
Catedràtics de Música i Arts Escèniques18220
Professors de Música i Arts Escèniques202
TOTAL1.4371601.597
Cuerpo docenteAcceso libreReserva diversidad funcional
10 %
Total
Profesores de Enseñanza Secundaria1.3511501.501
Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional61768
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas516
Catedráticos de Música y Artes Escénicas18220
Profesores de Música y Artes Escénicas202
TOTAL1.4371601.597

Distribución de plazas

Cos de professors d’Ensenyament Secundari (0590)
CodiEspecialitatLliuresReserva diversitat funcional 10%Places
201Filosofia23326
203Llatí11112
204Llengua castellana i literatura86995
205Geografia i Historia11112123
206Matemàtiques15617173
207Física i Química55661
208Biologia i geologia32436
209Dibuix35439
211Anglés10812120
212Alemany202
213Italià101
216Música23326
217Educació física42446
218Orientació educativa22325
219Tecnologia53659
222Formació i orientació laboral28331
224Organització i projectes de fabricació mecànica12113
226Sistemes electrònics516
227Organització i processos de manteniment de vehicles12113
236Assessoria i processos d’ imatge personal516
242Intervenció sociocomunitària17219
243Hostaleria i turisme303
245Processos i mitjans de comunicació617
254Informàtica64771
256Llengua i literatura valenciana14917166
261Economia37441
263Administració d’empreses13215
264Anàlisis i química industrial617
265Organització i gestió comercial14216
270Processos diagnòstic clínic i procediments ortoprotèsics13114
271Processos sanitaris12113
272Processos i productes de tèxtil, confecció i pell303
273Processos i productes de vidre i ceràmica516
274Sistemes electrotècnics i automàtics819
2A2Instal·lacions electrotècniques9110
2A4Laboratori617
2A8Oper. i equips d’elaboració de productes alimentaris415
2B1Operacions i equips de producció agrària10111
2B2Procediment diagnòstic clínics i ortoprotèsics13114
2B3Procediments sanitaris i assistencials20222
2B4Processos comercials23326
2B5Processos de gestió administrativa22224
2B7Serveis a la comunitat17219
2B8Sistemas i aplicacions informàtiques31334
2B9Tècniques i procediments d’imatge i so303
2C1Equips electrònics21223
TOTAL 1.3511501501
Cos de professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional (0598)
CodiEspecialitatLliuresReserva diversitat funcional 10%Places
3A1Cuina i pastisseria516
3A2Estètica14216
3A4Manteniment de vehicles9110
3A5Mecanitzat i manteniment de màquines13215
3A6Patronatge i confecció404
3A7Perruqueria505
3A8Producció d’arts gràfiques404
3A9Serveis de restauració718
TOTAL61768

Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (0592)
CodiEspecialitatLliuresReserva diversitat funcional 10%Places
418Valencià516
TOTAL516

Cos de professors de Música i Arts Escèniques (0594)
CodiEspecialitatLliuresReserva diversitat funcional
10%
Places
6D4Dansa clàssica202
TOTAL202
Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques (0593)
CodiEspecialitatLliuresReserva diversitat funcional
10%
Places
5B3Repertori amb piano per a veu202
5B4Repertori amb piano per a instruments11112
5E5Música de cambra314
5H1Tecnologia musical202
TOTAL18220

Tipo de Vinculación

Fijo

Organismo Convocante

Generalitat Valenciana

Fecha de la convocatoria

29 de diciembre de 2022

Plazo de solicitud

Pendiente de publicación

Solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se publicará por Resolución de la Directora General de Personal Docente en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

Web Oficial

Normativa

ORDEN 72/2022, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo de concurso oposición a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos de Música y Artes Escénicas y profesores de Música y Artes Escénicas. [2022/12831]

Deja un comentario