La Generalitat de Catalunya convoca 2.174 plazas de empleo docente

Convocatoria de proceso de reposición para cubrir 2.174 plazas para cuerpos de funcionarios docentes del Departamento de Educación en la Generalitat de Catalunya

El concurs oposició ordinari és un procés que es vincula a l’acord d’oferta d’ocupació pública que aprova la taxa de reposició anual. Les places de la taxa de reposició es calculen en funció de les baixes, defuncions, jubilacions, excedències sense reserves de lloc, pèrdues de la condició de funcionari, renúncies voluntàries, etc., que s’han produït l’any anterior.

Pots presentar-te a les places de:

  • cos de professors d’ensenyament secundari,
  • cos de professors d’escoles oficials d’idiomes,
  • cos de professors d’arts plàstiques i disseny,
  • cos de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny, i
  • cos de mestres.

Fases del proceso

La Generalitat de Catalunya convoca 2.174 plazas de empleo docente 1
Fuente: educacio.gencat.cat

Proceso selectivo

Concurso-Oposición

Tipo de Acceso

Turno libre

Plazas

2174 plazas para cuerpos de funcionarios docentes

Desglose por cuerpos:

Cos de professors d’ensenyament secundari
CodiEspecialitatLRAETotal
501Administració d’empreses50229
503Assessoria i processos d’imatge personal20002
507Informàtica1115522
510Organització i gestió comercial20114
511Organització i processos de manteniment de vehicles30115
513Organització i projectes de sistemes energètics20002
518Processos sanitaris40228
523Processos i productes de fusta i moble20002
524Sistemes electrònics20002
525Sistemes electrotècnics i automàtics50229
ALAlemany20114
ANAnglès8794040176
CNBiologia i geologia212101043
DIDibuix1929939
ECOEconomia814417
EFEducació física5662525112
FIFilosofia714416
FQFísica i química1527731
FRFrancès1416627
GEGeografia i història1828836
GRGrec40116
LALlatí512210
LCLlengua catalana i literatura222101044
LELlengua castellana i literatura333141464
MAMatemàtiques5862727118
MUMúsica2229942
PSIOrientació educativa273121254
TECTecnologia5052323101
602Equips electrònics30115
605Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids10113
606Instal·lacions electrotècniques813315
612Oficina de projectes de construcció10001
614Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris20002
621Processos comercials40228
622Processos de gestió administrativa1316626
627Sistemes i aplicacions informàtiques1829938
629Tècniques i procediments d’imatge i so30227
Totals 559532492491.110

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes
CodiEspecialitatLRAETotal
133Alemany EOI10113
134Àrab10113
139Xinès10000
192Francès50229
193Anglès EOI40228
195Català EOI20002
197Neerlandès10001
Totals 1506627

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny
CodiEspecialitatLRAETotal
712Disseny gràfic30227
718Materials i tecnologia: ceràmica i vidre10001
722Mitjans informàtics20002
723Organització industrial i legislació10001
725Volum10001
Totals 802212

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
CodiEspecialitatLRAETotal
813Tècniques ceràmiques10001
814Tècniques de gravat i estampació10001
818Tècniques del metall10001
Totals 30003

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Cos de mestres
CodiEspecialitatLRAETotal
ALLAudició i llenguatge232101045
EESPedagogia terapèutica7373232144
INFEducació infantil8693939173
PANLlengua estrangera: anglès5252424105
PEFEducació física263111151
PFRLlengua estrangera: francès40228
PMUMúsica454202089
PRIEducació primària203209292407
Totals 512502302301.022

L: procediment d’ingrés lliure; R: reserva per a aspirants amb discapacitat; A: procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E: procediment d’accés a un cos de grup superior.

Tipo Vinculación

Fijo

Organismo Convocante

Generalitat de Catalunya

Fecha de convocatoria

27 de diciembre de 2022

Plazo de solicitud

Durante la primera semana del mes de noviembre de 2023 se publicará en el DOGC la Resolución por la que se determina la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Web oficial

Normativa

Deja un comentario